‘Hoa khôi bóng chuyền’ Kim Huệ: Sau những lần cửa khép

‘Hoa khôi bóng chuyền’ Kim Huệ: Sau những lần cửa khép

Người hâm mộ bóng chuyền những năm cuối thập niên 1990 ít nhiều bị ấn tượng bởi mũi đánh nhanh mang