tôi vẫn không quên

tôi vẫn không quên

Lúc khó khăn nhất, thầy Park vẫn không quên tôi【tôi vẫn không quên】:Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định,