Cristiano Ronaldo!Toàn bộ sự áp bức+95 phút vẫn đang theo đuổi Langnick: cởi mũ để vinh danh để tải xuống phim Boxoffice

Cristiano Ronaldo!Toàn bộ sự áp bức+95 phút vẫn đang theo đuổi Ronnick: Tắt chiếc mũ để vinh danh [Tải phim Boxoffice]: Báo cáo thể thao vào ngày 6 tháng 12: Vào tối ngày 5 tháng 12, một trọng tâm ở vòng 15 của Premier League, lần thứ 15Vòng của Premier Leagueamong họ, Manchester United đã chơi với Crystal Palace tại nhà, đây là mới