Đăng ảnh chơi khuya cùng “người lạ”, Đình Trọng liên tục bị fan trách vì không đến ủng hộ quán cafe mới của Tư Dũng

Đăng ảnh chơi khuya cùng “người lạ”, Đình Trọng liên tục bị fan trách vì không đến ủng hộ quán cafe mới của Tư Dũng

Tối 3/4, tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi, trung vệ Đình Trọng cùng bạn cùng phòng ở CLB là Văn Ki