SEA Games 32 bỏ nhiều môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 bỏ nhiều môn thế mạnh của Việt Nam

Tại cuộc họp chuyên môn của hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia chiều 13.7