Tổng thống Argentina thuê chuyên cơ của Messi đi công tác

Tổng thống Argentina thuê chuyên cơ của Messi đi công tác

Alberto Fernandez, tổng thống Argentina khiến nhiều người phải “trầm trồ” vì lựa chọn phương tiện di