Wu Lei đưa chiếc áo để gửi người hâm mộ dẫn dắt đứa trẻ may mắn “điên rồ” để bảo vệ chiếc áo!Aplikasi Skor Bola

Wu Lei cởi áo ra để gửi người hâm mộ đến “nắm lấy” những đứa trẻ may mắn để bảo vệ chiếc áo!.